A- A A+
  • main header

  • emerald

  • free banner
  • buletin ppans header
  • ns foodtrail
  • u pustaka

5 Okt 2017

Tajuk :Lebih 200 penunggang motosikal nikmati petrol percuma
Tarikh Berita :5 Oktober  2017
Akhbar :Sinar Harian

Tajuk :Tuanku Muhriz rasmi Kompleks Islam di Usim
Tarikh Berita :5 Oktober  2017
Akhbar :Sinar Harian

Tajuk :Mufti minta polis ambil tindakan
Tarikh Berita :5 Oktober  2017
Akhbar :Sinar Harian

Tajuk :Tingkat pengetahuan ahli rukun tetangga
Tarikh Berita :5 Oktober  2017
Akhbar :Sinar Harian

Tajuk :Usahawan didedah teknik pemasaran digital
Tarikh Berita :5 Oktober  2017
Akhbar :Sinar Harian

Tajuk :Sarapan santai dimeriahkan aktiviti keusahawanan
Tarikh Berita :5 Oktober  2017
Akhbar :Berita Harian

Tajuk :Usim mercu tanda baru ilmuan berlandas al-Quran
Tarikh Berita :5 Oktober  2017
Akhbar :Harian Metro

Tajuk :Jumlah pelancong ke Negeri Sembilan melebihi sasaran
Tarikh Berita :5 Oktober  2017
Akhbar :Kosmo

Unit PenyelenggaraanLATAR BELAKANG

Unit  Penyelenggaraan berfungsi dan bertanggugjawab dalam urusan perancangan, belanjawan, pelaksanaan dan penyelenggaraan Perpustakaan di semua Rangkaian Perkhidmatan Perpustakaan di Negeri Sembilan.Unit ini juga terlibat dalam membantu menyelaraskan projek-projek  penyelenggaraan melalui peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan.


OBJEKTIF

1)Menyelenggara keperluan fizikal Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan.
2)Menyelenggara kenderaan –kenderaan Jabatan.
3)Menyelaras dan memantau kerja-kerja pembersihan bangunan dan kawasan.


FUNGSI UNIT

1)Membantu dan menyelaras kerja Penyelenggaraan di PPANS.
2)Bertanggugjawab menyediakann persekitaran dan menyelenggara kemudahan fizikal secara efisian dan efektif untuk menghasilkan persekitaran Perpustakaan yang kondusif.
3)Menyelaras penyelenggaraan berkala bagi kerja-kerja mekanikal dan elektrikal.
4)Menyelaras kerja-kerja pembaikan bangunan dan infrastruktur.
5)Menyelaras peruntukan  Penyelenggaraan untuk Perpustakaan di seluruh Negeri Sembilan iaitu:
- Perpustakaan Negeri
- Perpustakaan Cawangan
- Perpustakaan Pekan
- Perpustakaan Desa
- Perpustakaan Bas Bergerak
- Perpustakaan Islam Masjid Negeri

Nama pegawai untuk dihubungi:

En. Iskandar Bin Ismail

Tel. : 06-763 5989 / 762 1308

Faks: 06-763 5944

More Articles ...