A- A A+
  • main header

  • Untitled 2 01
  • free banner
  • buletin ppans header
  • u pustaka

Piagam Pelanggan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan

1 : Menguruskan pendaftaran keahlian tidak melebihi 5 minit dengan syarat semua keperluan maklumat telah dilengkapkan
2 : Menjawap pertanyaan rujukan tidak melebihi 10 minit
3 : Menguruskan proses peminjaman dan pemulangan tidak melebihi 3 minit
4 : Menyediakan prasarana yang selesa dan profesional kepada semua pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan PPANS  sehingga DISEMBER 2019

 Bil Janji Menepati tempoh masa/standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati tempoh masa/standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah menepati standard % menepati standard Jumlah tidak menepati standard % tidak menepati standard
 Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan  
1 Menguruskan pendaftaran keahlian tidak melebihi 5 minit dengan syarat semua keperluan maklumat telah dilengkapkan

1287

100%  tiada tiada 1287
2 Menjawap pertanyaan rujukan tidak melebihi 10 minit 5858 100%  tiada  tiada 5858
3 Menguruskan proses peminjaman dan pemulangan tidak melebihi 3 minit 41157 100%  tiada  tiada 41157
4 Menyediakan prasarana yang selesa dan profesional kepada semua pelanggan / 100%  tiada tiada / 

 

 

 

 

 

 

 


Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan PPANS sepanjang tahun 2019

 Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Pencapaian Piagam Pelanggan 100%  100% 100% 100%  100% 100%   100% 100% 100% 100% 100% 100%

 
Jumlah Pencapaian Piagam Pelanggan PPANS sepanjang tahun 2019

 Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Menguruskan pendaftaran keahlian tidak melebihi 5
minit dengan syarat semua keperluan maklumat
telah dilengkapkan
86 132 154 91 146 87 115 151 105 128 62 30
2 Menjawap pertanyaan rujukan tidak melebihi 10 minit 543 559 573 611 645 500 547 442 378 542 320 198
3 Menguruskan proses peminjaman dan pemulangan tidak melebihi 3 minit 2638 2722 2910 3570 3449 3345 3531 3691 4097 4020 3750 3434
4 Menyediakan prasarana yang selesa dan profesional kepada semua pelanggan /  / /  /  /  /