A- A A+
  • main header

  • Untitled 2 01
  • free banner
  • buletin ppans header
  • u pustaka

  VISI

1 : Peneraju kepada perkhidmatan perpustakaan yang terunggul khususnya kepada rakyat Negeri Sembilan

  MISI

1 : Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan komited untuk mengukuhkan perkhidmatan dan koleksi perpustakaan
     disamping menggalakkan pembangunan kandungan digital tempatan secara sistematik. 

2 : Memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra serta memenuhi keperluan pengguna 
3 : Menjadi sebagai sebuah pusat kecemerlangan ilmu bagi Negeri Sembilan.
4 : Membina, memelihara dan menguruskan koleksi perpustakaan untuk tujuan pembelajaran serta penyelidika untuk 
     meninggikan tahap pengetahuan dan kemahiran masyarakat Negeri Sembilan.