A- A A+
  • main header

  • Untitled 2 01
  • free banner
  • buletin ppans header
  • u pustaka

Unit Korporat


Latar Belakang
Unit Korporat menyediakan Takwim Jabatan. Selain daripada itu, Unit Korporat perlu memastikan imej jabatan sentiasa dijaga dan menguruskan penerbitan jabatan.

 

Visi
•Membentuk imej jabatan dan menerajui kecemerlangan kakitangan seiring dengan Negeri Sembilan pada tahun 2022.


Misi
•Menjana tenaga kerja yang berkualiti, berpengetahuan kreatif dan sistematik dalam mewujudkan nilai tinggi melalui perkongsian pintar.

 

Fungsi
•    Menguruskan hebahan maklumat jabatan melalui Facebook, LED, Laman Sesawang dan Papan Notis Jabatan.
•    Merancang dan menguruskan promosi jabatan dalam bentuk penerbitan seperti Buletin PPANS, Phamplet, Kalendar dan Kad Promosi Galakan Membaca.
•    Menyelaras program seperti Hari Bertemu Pelanggan, aduanpelanggan dan maklum balas pelanggan.
•    Menguruskan dan menyediakan teks ucapan Perasmian, siaran media dan profil jabatan yang lengkap.
•    Menguruskan lawatan rasmi dalaman dan luaran jabatan.
•    Menguruskan surat Ucapan Tahniah, Penghargaan dan Terima Kasih.

 

Kedudukan Unit: Tingkat Mezzanine
Nama Pegawai untuk dihubungi:
Puan Siti Norsariza binti Mat Rashid

Tel.   : 06-763 5989 / 762 1308
Faks : 06-763 5944