A- A A+
  • main header

  • Untitled 2 01
  • free banner
  • buletin ppans header
  • u pustaka

Unit PenyelenggaraanLatar Belakang
Unit  Penyelenggaraan berfungsi dan bertanggugjawab dalam urusan perancangan, belanjawan, pelaksanaan dan penyelenggaraan perpustakaan di semua rangkaian perkhidmatan perpustakaan di Negeri Sembilan.Unit ini juga terlibat dalam membantu menyelaraskan projek-projek  penyelenggaraan melalui peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan.

 

Objektif
1)Menyelenggara keperluan fizikal Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan.
2)Menyelenggara kenderaan –kenderaan Jabatan.
3)Menyelaras dan memantau kerja-kerja pembersihan bangunan dan kawasan.

 

Fungsi Unit
1)Membantu dan menyelaras kerja penyelenggaraan di PPANS.
2)Bertanggugjawab menyediakann persekitaran dan menyelenggara kemudahan fizikal secara efisian dan efektif untuk menghasilkan persekitaran perpustakaan yang kondusif.
3)Menyelaras penyelenggaraan berkala bagi kerja-kerja mekanikal dan elektrikal.
4)Menyelaras kerja-kerja pembaikan bangunan dan infrastruktur.
5)Menyelaras peruntukan  penyelenggaraan untuk perpustakaan di seluruh Negeri Sembilan iaitu:
- Perpustakaan Negeri
- Perpustakaan Cawangan
- Perpustakaan Pekan
- Perpustakaan Desa
- Perpustakaan Islam Masjid Negeri

 

Kedudukan Unit : Tingkat Mezzanine
Nama pegawai untuk dihubungi:
En. Iskandar Bin Ismail
Tel.   : 06-763 5989 / 762 1308
Faks : 06-763 5944