A- A A+
  • main header

  • Untitled 2 01
  • emerald

  • free banner
  • buletin ppans header
  • ns foodtrail
  • u pustaka

Piagam Pelanggan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan

1 : Menguruskan pendaftaran keahlian tidak melebihi 5 minit dengan syarat semua keperluan maklumat telah dilengkapkan
2 : Menjawap pertanyaan rujukan tidak melebihi 10 minit
3 : Menguruskan proses peminjaman dan pemulangan tidak melebihi 3 minit
4 : Menyediakan prasarana yang selesa dan profesional kepada semua pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan PPANS  sehingga April 2018

 Bil Janji Menepati tempoh masa/standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati tempoh masa/standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah menepati standard % menepati standard Jumlah tidak menepati standard % tidak menepati standard
 Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan  
1 Menguruskan pendaftaran keahlian tidak melebihi 5 minit dengan syarat semua keperluan maklumat telah dilengkapkan 921 100%  tiada tiada 921
2 Menjawap pertanyaan rujukan tidak melebihi 10 minit 9097 100%  tiada  tiada 9097
3 Menguruskan proses peminjaman dan pemulangan tidak melebihi 3 minit 3149 100%  tiada  tiada 3149
4 Menyediakan prasarana yang selesa dan profesional kepada semua pelanggan / 100%  tiada tiada /



 
Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan PPANS sepanjang tahun 2018

 Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Pencapaian Piagam Pelanggan 100%  100% 100%  100%                 

 
Jumlah Pencapaian Piagam Pelanggan PPANS sepanjang tahun 2018

 Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Menguruskan pendaftaran keahlian tidak melebihi 5
minit dengan syarat semua keperluan maklumat
telah dilengkapkan
301 177 256 187                
2 Menjawap pertanyaan rujukan tidak melebihi 10 minit 1729  1971 2010  3387                
3 Menguruskan proses peminjaman dan pemulangan tidak melebihi 3 minit 339  363 461 1986                
4 Menyediakan prasarana yang selesa dan profesional kepada semua pelanggan /  / /