A- A A+
  • main header

  • ramadhan2016 2
  • emerald

  • free banner
  • pnmdigital
  • buletin ppans header
  • ns foodtrail
  • u pustaka
  • zinio

Unit Perolehan & KNS


LATARBELAKANG

Unit Perolehan, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Darul Khusus merupakan nadi penggerak ke arah penyelidikan dan pembangunan bahan koleksi perpustakaan. Bahagian ini bertindak sebagai perancang utama ke arah meningkatkan sumber maklumat kepada masyarakat bagi mewujudkan masyarakat yang berbudaya ilmu dan berinformasi.

Sebagai sebuah unit yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya ke atas usaha meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bahan koleksi, maka bahagian ini dikendalikan oleh 2 unit yang bertindak ke arah merealisasikan matlamat tersebut. Unit Perolehan  bertanggungjawab terhadap perolehan bahan koleksi untuk  seluruh rangkaian PPANS bagi memenuhi keperluan maklumat masyarakat.

Unit Koleksi Negeri Sembilan pula bertanggungjawab ke arah perkara berkaitan dengan penyelidikan dan perolehan bahan mengenai Negeri Sembilan terutama perkara berkaitan Adat Perpatih dan sosio-budaya masyarakat Negeri Sembilan yang menjadi tumpuan para cendiakawan dan penyelidik. Unit Koleksi negeri Sembilan ini juga merangkumi penyelidikan (R&D) bertujuan untuk merancang, mengurus, mengkaji dan menyediakan laporan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan PPANS dalam memartabat kan kecemerlangan sumber ilmu dan warisan negeri.


OBJEKTIF
•    Menyelaras dan menguruskan peruntukan kewangan untuk perolehan bahan koleksi.
•    Membangunkan bahan koleksi berpandukan kepada piawaian semasa.
•    Mengesan dan memperolehi bahan koleksi melalui pembelian dan sumbangan selaras dengan Polisi Pemilihan Bahan Koleksi PPANS
•    Mendokumentasi bahan koleksi serta mengawal fail kuasa yang dibina.
•    Mengurus Pangkalan Data bagi perolehan dan pengkatalogan bahan koleksi.
•    Memantapkan Koleksi Negeri Sembilan
•    Mempertingkatkan penyampaian & perkhidmatan maklumat mengenai negeri.
•    Menaiktaraf Koleksi Negeri Sembilan agar menjadi sebuah pusat rujukan yang unggul untuk penyelidikan terhadap Adat Perpatih dan maklumat
     Negeri Sembilan

 

Nama pegawai untuk dihubungi:

Puan Norhayati Bt Ismail

Tel. : 06-763 5989 / 762 1308

Faks: 06-763 5944