A- A A+
  • main header

  • Untitled 2 01
  • emerald

  • free banner
  • buletin ppans header
  • ns foodtrail
  • u pustaka

Unit Perolehan


LATARBELAKANG

Unit Perolehan, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Darul Khusus merupakan nadi penggerak ke arah penyelidikan dan pembangunan bahan koleksi perpustakaan. Bahagian ini bertindak sebagai perancang utama ke arah meningkatkan sumber maklumat kepada masyarakat bagi mewujudkan masyarakat yang berbudaya ilmu dan berinformasi.

Sebagai sebuah unit yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya ke atas usaha meningkatkan penyelidikan dan pembangunan bahan koleksi, maka bahagian ini dikendalikan oleh 2 unit yang bertindak ke arah merealisasikan matlamat tersebut. Unit Perolehan  bertanggungjawab terhadap perolehan bahan koleksi untuk  seluruh rangkaian PPANS bagi memenuhi keperluan maklumat masyarakat.

OBJEKTIF
•    Menyelaras dan menguruskan peruntukan kewangan untuk perolehan bahan koleksi.
•    Membangunkan bahan koleksi berpandukan kepada piawaian semasa.
•    Mengesan dan memperolehi bahan koleksi melalui pembelian dan sumbangan selaras dengan Polisi Pemilihan Bahan Koleksi PPANS
•    Mendokumentasi bahan koleksi serta mengawal fail kuasa yang dibina.
•    Mengurus Pangkalan Data bagi perolehan dan pengkatalogan bahan koleksi.
•    Mempertingkatkan penyampaian & perkhidmatan maklumat mengenai negeri.

 

Nama pegawai untuk dihubungi:

Puan Norhadilah Bt Mat Din

Tel. : 06-763 5989 / 762 1308

Faks: 06-763 5944