A- A A+
 • main header

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • emerald

 • free banner
 • pnmdigital
 • buletin ppans header
 • ns foodtrail
 • u pustaka
 • zinio

  VISI

1 : Peneraju kepada perkhidmatan perpustakaan yang terunggul khususnya kepada rakyat Negeri Sembilan

  MISI

1 : Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan komited untuk mengukuhkan perkhidmatan dan koleksi perpustakaan
     disamping menggalakkan pembangunan kandungan digital tempatan secara sistematik. 

2 : Memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra serta memenuhi keperluan pengguna 
3 : Menjadi sebagai sebuah pusat kecemerlangan ilmu bagi Negeri Sembilan.
4 : Membina, memelihara dan menguruskan koleksi perpustakaan untuk tujuan pembelajaran serta penyelidika untuk 
     meninggikan tahap pengetahuan dan kemahiran masyarakat Negeri Sembilan.