A- A A+
  • main header

  • Untitled 2 01
  • emerald

  • free banner
  • buletin ppans header
  • ns foodtrail
  • u pustaka

Unit Katalog


LATAR BELAKANG
Unit Katalog bertanggungjawap memproses bahan koleksi (bahan bercetak, tidak bercetak dan bahan elektronik) Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan (PPANS) samada melalui pembelian atau sumbangan. Unit ini juga berperanan  menguruskan sistem katalog bahan didalam sistem CLM. Selain itu, Unit Katalog juga merupakan unit yang bertanggungjawap untuk mengurus statistik bahan koleksi dan pengedaran bahan koleksi ke seluruh rangkaian perkhidmatan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan.

OBJEKTIF

1.    Menyelaras dan menguruskan peruntukan kewangan untuk perolehan bahan koleksi.
2.    Membangunkan bahan-bahan koleksi berpandukan kepada piawaian semasa.
3.    Mengesan dan memperoleh bahan koleksi melalui pembelian dan sumbangan selaras dengan Polisi Pemilihan Bahan Koleksi PPANS.
4.    Mendokumentasi bahan koleksi serta mengawal fail-fail kuasa yang dibina.
5.    Mengurus Pangkalan Data bagi perolehan dan pengkatalogan  bahan koleksi.
6.    Mengurus pemuliharaan dan pelupusan bahan koleksi PPANS mengikut dasar dan polisi yang telah ditetapkan.
7.    Membangun dan memantapkan Koleksi Negeri Sembilan.

FUNGSI UNIT

1.    Pendokumentasian dan Teknikal (Katalog Bahan Koleksi)
2.    Pemprosesan bahan (Penampalan label)
3.    Menguruskan pangkalan data Sistem CLM
4.    Pemeliharaan dan pemuliharaan bahan koleksi
5.    Pengedaran bahan ke semua rangkaian PPANS
6.    Pengumpulan statistik bahan koleksi pada setiap bulan
7.    Pelupusan / hapuskira bahan koleksi

Nama pegawai untuk dihubungi:

Puan Norhayati Bt Ismail

Tel. : 06-6477677

Faks: 06-6477677