A- A A+
  • main header

  • Untitled 2 01
  • emerald

  • free banner
  • buletin ppans header
  • ns foodtrail
  • u pustaka

Unit Pelanggan


 


Pengenalan
Unit Pelanggan adalah unit di bawah seliaan Bahagian Pelanggan dan diketuai oleh seorang Penolong Pegawai Perpustakaan. Unit Pelanggan berfungsi memberi perkhidmatan perpustakaan kepada pelanggan disamping menyediakan program serta aktiviti perpustakaan bagi mempertingkatkan keahlian perpustakaan di Perpustakaan Awam Negeri.

Perkhidmatan Pelanggan yang disediakan
Perkhidmatan-Perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Pelanggan dibahagikan kepada dua Zon.

Zon Kanak-kanak
Perkhidmatan pinjaman dan pemulangan buku.
Perkhidmatan Rujukan Kanak-kanak.
Perkhidmatan khidmat nasihat.
Perkhidmatan Pusat Hipermedia.
Perkhidmatan Aktiviti Kanak-kanak.

Zon Dewasa
Perkhidmatan pinjaman dan pemulangan buku.
Perkhidmatan Rujukan Dewasa.
Perkhidmatan Koleksi Negeri Sembilan.
Perkhidmatan Audio dan Visual.
Perkhidmatan Siber Ilmu.

Bayaran Keahlian, Perkhidmatan dan Denda Perpustakaan Negeri Koleksi Bahan Perpustakaan

KATEGORI BAYARAN
Dewasa (22 tahun ke atas) PERCUMA
Belia (13 tahun hingga 21 tahun) PERCUMA
Kanak-kanak (6 tahun hingga 12 tahun PERCUMA
Keahlian Hipermedia RM 2.00
Siber Ilmu

PERCUMA

Denda Lewat RM0.10 sen bagi satu hari lewat
Kehilangan Bahan Mengikut harga semasa bahan tersebut

* Perkhidmatan Sewaan Kunci Loker RM 0.50 *

Koleksi Bahan Perpustakaan yang terdapat di Perpustakaan Negeri adalah seperti berikut:
• Koleksi Bahan Pinjaman
• Koleksi Rujukan
• Koleksi Negeri Sembilan
• Koleksi Islam
• Koleksi Buku Merah
• Koleksi Peperiksaan
• Koleksi Alat Pandang Dengar

Misi Unit / Bahagian :
Memastikan Perkhidmatan Perpustakaan Yang Berkualiti Melalui Kaunter Yang Cekap, Mesra Dan Ceria Kepada Semua Pelanggan

Visi Unit / Bahagian :
Menjadikan Kaunter Perkhidmatan Maklumat Berkualiti, Cekap, Cemerlang Dan Mesra

 

Nama pegawai untuk dihubungi:

En. Zainudin Bin Zailan

Tel. : 06-763 5989 / 762 1308

Faks: 06-763 5944