A- A A+
  • main header

Unit Pentadbiran dan KewanganPentadbiran
• Menyelaras pekeliling-pekeliling jabatan
• Menyelaras perolehan bekalan pejabat
• Menyelaras segala surat menyurat dan fail-fail jabatan
• Menguruskan perkhidmatan sumber manusia
• Menyelaras cuti rekod kakitangan
• Menyelaras latihan dan kompetensi
• Menyelaras data perjawatan PPANS melalui aplikasi (SISPEN)
• Urus setia panel pembangunan Sumber Manusia, Lembaga Tatatertib, Jawatankuasa Keutuhan, Majlis Bersama Jabatan, Mesyuarat Pengurusan dan Mesyuarat Lembaga Pengarah PPANS

Kewangan
• Mengurus dan mengawal peruntukan serta perbelanjaan jabatan
• Menyediakan belanjawan tahunan
• Menyediakan dan menguruskan gaji kakitangan serta pembayaran
• Urus setia Jawatan Kuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun, Jawatan Kuasa Audit Dalaman dan Urus Setia Sebut Harga
• Kutipan hasil diseluruh rangkaian perkhidmatan pelanggan
• Menguruskan perolehan jabatan